Uppstartsmöte inför STRUL 2019

V i har nu bokat in ett första möte inför planeringen av Strul 2019, vi kommer att skriva nyheter och annan intressant information här.