Om projektet

VISION

MÅL

Ungdomar ska
trivas och ha
roligt med boule!

Vi vill flytta dagens koncentrerade fokus på äldre veteraner till en mer attraktiv och rolig miljö för ungdomar.

Målet med projektet STRUL är att fler ungdomar ska hitta in i boulevärlden.

Vi vill skapa sammankomster där ungdomarna kan träffas och utvecklas tillsammans under ordnade former till en överkomlig kostnad.

Vi tror på att sammanföra ungdomar över hela landet på en och samma plats där de kan lära känna varandra och skapa egna nätverk, över ”klubbgränserna”.

BAKGRUND

UTMÄRKELSER

Funderingar och tankar om någon form av ungdomsarbete dök upp under SM i Karlstad 2018. Det var ett glatt gäng ”Landvetterboulare” som satt och pratade på en restaurang efter det trevliga finalspelet på Torget.

Folkfesten gjorde att vi fick enorm vilja att försöka föryngra medelåldern i boulesporten och säkra framtiden så vår fantastiska sport kan överleva.

Ungdomar är tyvärr något vi inte har så gott om och utan ungdomar ser framtiden för vår sport ganska mörk ut. Vi var snabbt väldigt överens om att försöka göra något åt situationen. Våra hetsiga diskussioner landade i att vi skulle försöka att arrangera ett ungdomsläger.

Sagt och gjort, arbetet satte igång och den 1 nov 2018 genomfördes ett ungdomsläger i Landvetters inomhushall i Mölnlycke som vi döpte till STRUL 2018.

Planering och arbetet runt vårt ungdomsläger inspirerade oss bara mer och vi ville omgående försöka utveckla och förbättra det vi höll på med och i och med detta var Projekt STRUL igång.

En följd av satsningarna som genomförts för ungdomarna har varit att Bengt Carlsson har blivit utnämnd till Årets föreningsprofil 2018 i Härrydas kommun.

Detta är väldigt roligt och vi önskar Bengt stort lycka till i framtiden.