Utvärdering 2019

Här publiceras utvärdering efter vårt läger den 31 oktober till den 2 november 2019.