Mål

Vårt mål med projektet STRUL är att vi skall få fler ungdomar i Boulevärlden.

Vi vill försöka flytta dagens koncentrerade fokuset som finns på våra äldre veteraner till en mer attraktiv och rolig miljö för våra ungdomar.